วิกรม กรมดิษฐ์ เกิดเมื่อวันอังคารที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2496 เวลา 24.00 น. ที่จังหวัดกาญจนบุรีบรรพบุรุษ สืบเชื้อสาย มาจากชาวจีนแคะหรือ ฮากก้า ซึ่งอพยพมาตั้งถิ่นฐาน อยู่ในชุมชนท่าเรือเมื่อ 150 กว่าปีมาแล้ว...

อ่านต่อ

ติดตามแนวคิดและกิจกรรม
ของวิกรม กรมดิษฐ์

ที่นี่