วิกรม กรมดิษฐ์ เกิดเมื่อวันอังคารที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2496 เวลา 24.00 น. ที่จังหวัดกาญจนบุรีบรรพบุรุษ สืบเชื้อสาย มาจากชาวจีนแคะหรือ ฮากก้า ซึ่งอพยพมาตั้งถิ่นฐาน อยู่ในชุมชนท่าเรือเมื่อ 150 กว่าปีมาแล้ว...

อ่านต่อ

พบกับวิกรม กรมดิษฐ์
ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ บูธ Book Smile G10 แพลนนารี่ฮอล์
วันที่ 26 ต.ค. 56
เวลา 14.30 - 17.00 น.
และวันที่ 27 ต.ค. 56
เวลา 13.00 - 15.00 น.

ที่นี่