มองโลกแบบ…คุณวิกรม สู่ประชาคมอาเซี่ยน

            รายละเอียดบรรยายมองโลกแบบ…คุณวิกรมสู่ประชาคมอาเซี่ยน โดย วิกรม กรมดิษฐ์ ประธานมูลนิธิอมตะ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อมตะคอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) ในวันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2555 ณ ห้องประชุม พล.ต.อ.เภา สารสิน อาคารสุนทร-อารยา อารุณานนท์ชัย  วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ (MBA) มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ วันที่ 16 กันยายน 2555 ณ ไร่เชิญตะวัน จังหวัดเชียงราย

ดาวน์โหลด